Tags PeridomM

Tag: PeridomM

Đình chỉ lưu hành thuốc đường tiêu hóa Peridom-M vì không...

TS Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội mới ký văn bản gửi các đơn vị y tế trong ngành,...