Tags Nổi ban

Tag: nổi ban

Trẻ nổi nốt đỏ tưởng muỗi đốt thông thường, không ngờ...

Thấy con nổi nốt đỏ tưởng muỗi đốt thông thường nên gia đình chủ quan. Đến khi những nốt này lan khắp cơ thể...