Tags Nhựa microplastic

Tag: nhựa microplastic

Dấu vết nhựa trong cơ thể người | Khỏe – Đẹp

Mặc dù phần lớn lượng rác thải nhựa ở lại trên đất liền, nhưng các nhà khoa học thường chọn nghiên cứu rác thải...