Tags Người chết

Tag: người chết

Sau hai tháng giám định ADN cho thấy đã chết, người...

Aigali Supugaliev, cầm trên tay bia mộ của chính mình. Theo Daily Star, Aigali Supugaliev, 63 tuổi, ở Tomarly, Kazakhstan, được xác định đã chết...