Tags Ngầu

Tag: ngầu

Thấy mắt con đỏ ngầu, mẹ đưa đi khám rồi chết...

Một ngày nọ thấy cắt mí mắtcon trở nên đỏ ngầu, chị Tịnh vội vàng đưa con đi khám và không thể tin...