Tags Lách

Tag: lách

Cứu bệnh nhân bị vỡ phình động mạch lách, bục đại...

Trước đó, cuối tháng 9/2018, nam bệnh nhân Phan Văn B. (46 tuổi, Hải Phòng), làm bảo vệ tại Hà Nội được đồng nghiệp...