Tags Kim Dung qua đời

Tag: Kim Dung qua đời

Cuộc sống dưỡng sinh đầy chất kiếm hiệp của nhà văn...

Giống các nhân vật võ hiệp của mình, nhà văn Kim Dung luyện đi bộ trên núi gọi là "Lăng Ba Vi Bộ", ngủ...