Tags Kết quả giám định

Tag: kết quả giám định

Sau hai tháng giám định ADN cho thấy đã chết, người...

Aigali Supugaliev, cầm trên tay bia mộ của chính mình. Theo Daily Star, Aigali Supugaliev, 63 tuổi, ở Tomarly, Kazakhstan, được xác định đã chết...