Tags Frankenstein

Tag: Frankenstein

Thử nghiệm trên người chết khơi nguồn cảm hứng nhân vật...

Thế kỷ 19, con người đã thực hiện thí nghiệm chích điện thi thể người chết với hy vọng hồi phục sự sống, là...