Tags Bác sĩ trẻ tình nguyện

Tag: bác sĩ trẻ tình nguyện

Bàn giao thêm 14 bác sĩ trẻ về các vùng khó...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao văn bằng Chuyên khoa cấp 1 cho các bác sĩ trẻCùng với lễ bàn...