Tags Bác sĩ trẻ

Tag: bác sĩ trẻ

Khai giảng lớp bác sĩ trẻ tình nguyện làm việc tại...

Các bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ về công tác tại những vùng khó khănCác bác sĩ này sẽ được đào tạo Chuyên khoa...