Tags ấy

Tag: ấy

Nuốt sống con sên rồi chết thảm sau 8 năm –...

Ít ngày sau khi nuốt con sên, chàng trai rơi vào trạng thái hôn mê trong suốt 1 năm rưỡi sau đó, và rồi...