Tags ấu trùng

Tag: ấu trùng

Người phụ nữ Mỹ bị ấu trùng ruồi làm tổ dưới...

Hai tháng sau chuyến trăng mật, nữ bệnh nhân 36 tuổi xuất hiện một nốt "mụn" ở bẹn, bác sĩ xác định bên trong...