Tags ám ảnh

Tag: ám ảnh

Lạnh người ghé thăm bệnh viện bỏ hoang ở Đài Bắc...

Bệnh viện Losheng ở quận Xinzhuang, Tân Đài Bắc, xây dựng năm 1930 trong thời kỳ thuộc địa Nhật Bản, bỏ hoang từ năm...