nâng mũi có đau không

nâng mũi có đau không

Nâng mũi có đau không ?
nâng mũi s line