gọt mặt v line là gì

gọt mặt v line là gì

Gọt mặt V line là gì?
Gọt mặt V line là gì?