gọt mặt giá bao nhiêu

gọt mặt giá bao nhiêu

Gọt mặt giá bao nhiêu?
Gọt mặt giá bao nhiêu?