Đủ vắc xin dành cho tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng...

Đủ vắc xin dành cho tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ | Khỏe – Đẹp

131
0
SHARE

Vắc xin ComBE Five (Liquid) phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà,viêm gan B, bệnh do Hib)Vắc xin ComBE Five (Liquid) phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà,viêm gan B, bệnh do Hib)

Các vắc xin bao gồm: Adacel phòng 3 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván) do Công ty Sanofi Pasteur Limited (Canada) sản xuất; Vắc xin bạch hầu – ho gà – uốn ván hấp phụ (DPT) do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) – Việt Nam sản xuất; Tetraxim phòng 4 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt) do Công ty Sanofi Pasteùr S.A – Pháp sản xuất; Pentaxim phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, bệnh do Hib) do Công ty Sanofi Pasteur S.A (Pháp) sản xuất; ComBE Five (Liquid) phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà,viêm gan B, bệnh do Hib), do Công ty Biological E. Limited (Ấn Độ) sản xuất; Diptheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B and Haemophilus influenza type b Conjugate Vaccine

Adsorbed phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh do Hib) do Công ty Serum Institute ọf India. Pvt7Ltd – Ấn Độ sản xuất; Hexaxim phòng 6 bệnh (bạch hầu, uốn ván, họ gà, viêm gan B, bại liệt, bệnh do Hib) do Công ty Sanof Pasteur S.A (Pháp) sản xuất; Infanrix Hexa phòng 6 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt bệnh do Hib) do Công ty GlaxoSmith Kline Biological S.A (Bỉ) sản xuất.

LEAVE A REPLY