Bộ Y tế sẽ siết chặt tình trạng bán thuốc, sử dụng...

Bộ Y tế sẽ siết chặt tình trạng bán thuốc, sử dụng thuốc không rõ xuất xứ

157
0
SHARE

 

Ảnh buổi kiểm tra của TS Trương Quốc Cường

Siết chặt tình trạng bán thuốc 

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý việc cung cấp, phân phối thuốc vì lợi ích của người dân, cũng như chấn chỉnh tình trạng mua bán, sử dụng thuốc không rõ xuất xứ, giá cả, không bảo đảm chất lượng, tình trạng bán thuốc không theo đơn, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý thuốc theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 về việc tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.

Trong đó có nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chỉ đạo việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, tăng cường quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn và thực hiện việc kê đơn, bán thuốc theo đơn theo quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, tăng cường quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, việc mua và sử dụng thuốc theo đơn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kết nối và thực hiện kê đơn, mua bán thuốc theo đơn.

Tại TP. Hà Nội việc triển khai thực hiện theo Chỉ thị 23/CT-TTg đã được triển khai trong thời gian qua theo đó trên địa bàn TP. Hà Nội có 7.089 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động trong đó: 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 162 nhà thuốc công lập, nhà thuốc thuốc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; 3.286 nhà thuốc tư nhân; 56 quầy thuốc bệnh viện/trạm y tế công lập, 204 quầy thuốc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 2.252 quầy thuốc tư nhân.


Việc tăng cường hiệu quả quản lý việc cung cấp, phân phối thuốc vì lợi ích của nhân dân theo Nghị quyết 20-NĐ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XII; Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn TP. Hà Nội trong thời gian qua cơ bản đã đạt tiến độ đề ra. Hiện nay đã có 3442 cơ sở/7089 cơ sở được kết nối liên thông. Việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như: nhiều cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn đang sử dụng phần mềm riêng, Cục Quản lý Dược chưa ban hành chuẩn dữ liệu đầu ra nên việc kết nối liên thông lên hệ thống chung quốc gia còn gặp nhiều khó khăn; cùng với đó cơ sở cung ứng thuốc lo ngại vấn đề bảo mật thông tin đến các hoạt động….

Các nhà thuốc phải liên thông trên phần mềm

Tại buổi làm việc các đại biểu đã cùng được lắng nghe đại diện Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel trình bày về Hệ thống quản lý thuốc quốc gia. Qua đó cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề vướng mắc khi triển khai phần mềm cũng như khi kết nối giữa các phần mềm khác lên hệ thuốg quản lý thuốc quốc gia. Sở Y tế Hà Nội cũng kiến nghị với cục Quản lý Dược sớm ban hành chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra, chuẩn kết nối liên thông đối với những cơ sở bán buôn; thủ tục đăng ký quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu quốc gia; hướng dẫn ghi sổ sách các cơ sở cung ứng thuốc đã sử dụng phần mềm; sửa đổi thông tư 02.03 để phù hợp với tiến độ kết nối theo Chỉ thị 23; cũng như hướng dẫn việc xử lý các nhà thuốc sau 31/12/2018 không thực hiện kết nối và bổ sung quy định xử phạt đối với các cơ sở đã kết nối nhưng không cập nhật đầy đủ.

TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay Cục Quản lý Dược làm đầu mối phối hợp với Cục CNTT – Bộ Y tế, Viettel để xây dựng hoàn thiện triển khai trên địa bàn thành phố; cùng với đó Sở Y tế cần tăng cường công tác truyền thông đến các nhà thuốc trên địa bàn; Đối với việc kết nối liên thông , hiện tại có nhiều nhà thuốc sử dụng nhiều phần mềm  khác nhau, đồng chí Thứ trưởng đề nghị với những đơn vị nào sử dụng phần mềm Viettel sẽ được miễn phí đến hết tháng 06/2019, còn đối với những đơn vị không sử dụng phần mềm, hoặc sử dụng phần mềm khác khác thì cùng phối hợp với Cục Quản lý Dược, Viettel để kết nối vào cùng phần mềm chung của quốc gia , đồng thời đảm bảo tính bảo mật trong hệ thống. Đồng chí Thứ trưởng giao Cục CNTT – Bộ Y tế phối hợp với Cục Quản lý Dược để sớm ban hành được chuẩn ra kết nối liên thông giữa các phần mềm khác nhau, đảm bảo đúng tiến độ kết nối các cơ sở bán thuốc trên toàn quốc theo Chỉ thị. 

 

 

Khánh Chi

LEAVE A REPLY